En què participes quan compres en ndnatural?

  • Promocionar l'economia local distribuint d'aquesta manera la riquessa, donant protagonisme al teixit de petites i mitjanes empreses, base de la nostra economia, creant una gran xarxa de colaboració.
  • Eliminar de la cadena, sempre que sigui possible, tots aquells intermediaris que no aporten valor al producte, tenint contacte directe amb els proveïdors, controlant la traçabilitat i aplicant preus justos.
  • Disminuir l'impacte ambiental, al comprar productes de proximitat, evitant desplaçaments innecessaris (transport marítim, terrestre de gran recorregut), i recolçant l'ús en tot el procés de venda, de polítiques de reciclatge i ús de materials reciclables i/o biodegradables.
  • Donar visibilitat a empreses amb grans projectes socials/medioambientals, que donen sortida a comunitats vulnerables d'exclusió així com d'altres que lluiten per a la consevació del mediambient (cooperatives, entitats socials, centres especials de treball, etc...).
  • Promocionar els productes artesanals, ecològics, i singulars de cada territori, buscant el benestar de la terra i de les persones, així com la recuperació de productes i plats tradicionals del nostre entorn més proper.